Bogusław Lustyk

While shopping at Żabka, I noticed that a young saleswoman working there, each time wearing a different, fancy makeup and hairstyle. I offered her to pose for a portrait for me. One session turned into several. I painted a series of “awesome” portraits. Her creativity stimulates my creativity. Rarely is there such a creative synergy between an artist and a model.

Valentina is a very ambitious girl. She comes from Ukraine. For several years she has been working and studying in Poland

(Bogusław Lustyk)

Artist, painter, graphic artist, performer, author of installations and spatial compositions. A horse lover and expert, honored as the Official Artist of the 124 Kentucky Derby in the United States.

Studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Graduated with honors in painting and graphics in 1965. He practices painting, sculpture and applied graphics. He has had over 40 individual exhibitions in Poland and abroad, including in the United States (New York, Washington, Atlanta, Chicago, Philadelphia), Germany, Sweden, Finland, France and Australia. He has received 25 awards for creativity in the field of poster and painting, including 8 in competitions organized by the Polish Olympic Committee. Bogusław Lustyk’s work was exhibited at the Olympic Games in Barcelona, ​​Atlanta and London. In 2012, he carried out a unique project “The Painted Chronicle of the Olympics” in London under the honorary patronage of the Minister of Culture and National Heritage. Since 2002, he has been cooperating with the Grand Theater of the National Opera in Warsaw, which resulted in two large exhibitions. On the occasion of the 150th anniversary of the birth of Fryderyk Chopin, he prepared a series of paintings entitled “Painting Music”, which was exhibited at the Kordegarda Gallery and at the International Festival in Międzyzdroje (during these exhibitions, the paintings were interpreted musically by Waldemar Malicki), as well as at exhibitions in Chicago and Saratoga Springs (during these exhibitions, the paintings were an inspiration for musical improvisation for American jazz musicians). In cooperation with the Grand Theater, he designed a promotional setting for the 8th International Vocal Competition named Tadeusz Moniuszko.

For me, blank canvas is a kind of battlefield where I stumble upon my limitations, complexes and disbelief in art. Sometimes I win, but more often I get beaten. I do not give up because I believe that the most important pictures are still ahead of me. I would like the pictures to tell about my fascinations, my dilemmas, euphoria and doubts. By combining such distant themes as abstract music and expressive horses in my art, I try to show what unites them, not what divides them.

Bogusław Lustyk – “Nie tylko konie”

Looking for works to your collection?

Write us. We prepare the proposal for you and answer your all questions.

Bogusław Lustyk

Robiąc zakupy w Żabce zauważyłem, że pracująca tam młoda ekspedientka, która za każdym razem ma inny, fantazyjny makijaż i uczesanie. Zaproponowałem jej, aby mi pozowała do portretu. Z jednego seansu zrobiło się kilka. Namalowałem serię „odlotowych” portretów. Jej kreatywność pobudza moją kreatywność. Rzadko spotyka się taką twórczą synergii między artystą i modelem. 

Walentyna to bardzo ambitna dziewczyna. Pochodzi z Ukrainy. Od kilku lat pracuje i studiuje w Polsce właśnie  

(Bogusław Lustyk)

Artysta malarz, grafik, performer, autor instalacji i kompozycji przestrzennych. Miłośnik i znawca koni, uhonorowany tytułem oficjalnego artysty 124 Kentucky Derby w Stanach Zjednoczonych.

Studia w Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem na wydziale malarstwa i grafiki w 1965 roku. Uprawia malarstwo, rzeźbę i grafikę użytkową. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, między innymi w: Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Waszyngton, Atlanta, Chicago, Filadelfia), Niemczech, Szwecji, Finlandii, Francji i Australii. Uzyskał 25 nagród za twórczość w dziedzinie plakatu i malarstwa, w tym 8 w konkursach organizowanych przez Polski Komitet Olimpijski. Twórczość Bogusława Lustyka była eksponowana na Olimpiadach w Barcelonie, Atlancie i Londynie. W 2012 roku realizował w Londynie unikatowy projekt „Malowana Kronika Olimpiady” pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Od 2002 roku współpracuje z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, co zaowocowało dwoma dużymi wystawami. Z okazji jubileuszu 150 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przygotował cykl obrazów p.t. „Malowanie Muzyki”, który był eksponowany w Galerii Kordegarda i na Międzynarodowym Festiwalu w Międzyzdrojach (w trakcie tych ekspozycji obrazy były interpretowane muzycznie przez Waldemara Malickiego), a także na wystawach w Chicago i Saratoga Springs (w trakcie tych wystaw obrazy były inspiracją do muzycznych improwizacji dla amerykańskich muzyków jazzowych).W ramach współpracy z Teatrem Wielkim zaprojektował oprawę promocyjną 8. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Tadeusza Moniuszki.

Czyste płótno jest dla mnie czymś w rodzaju pola walki, gdzie potykam się z moimi ograniczeniami, kompleksami i niewiarą w sztukę. Czasami wygrywam, ale częściej zostaję pokonany. Nie poddaję się bo wierzę, że najważniejsze obrazy jeszcze przede mną. Chciałbym, aby obrazy mówiły o moich fascynacjach, moich rozterkach, euforiach i zwątpieniach. Łącząc w mojej sztuce tak odległe tematy, jak abstrakcyjna muzyka i ekspresyjne konie, próbuję pokazać to co je łączy, a nie co dzieli.

Bogusław Lustyk – “Nie tylko konie”

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.