Foto Czesław Czapliński

Jolanta Caban

About her work, she says: “I paint emotions – you cannot hide it, even if they are objects lined up, a figure or a laundry drying on your way. Each painting is an adventure. I love to paint. I really am in painting.”

The artist was born in Lublin in 1962. He works mainly in the field of easel painting.

1984 – 1986 – studied at the Academy of Fine Arts in Łódź at the Faculty of Graphics

1986 – 1989 studied at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She received a diploma with honors in the painting studio of prof. Rajmund Ziemski and in the graphics studio of prof. Roman Artymowski.

1992 – received a scholarship from the French government and an internship at the School of Fine Arts in Montpellier. She participated in group exhibitions in Poland, the USA and Argentina. She has presented individual exhibitions in Poland and France.

1993 – won the 2nd Prize in France in the Montfort I’Amaury painting competition

2012 – she won the 2nd prize in the National Painting Competition “Triennial with Still Life” in Sieradz.

Her still lifes and genre scenes are characterized by a rich, dense texture and a wide range of colors.

 

Jolanta Caban’s favorite subject is still life, but in the paintings presented at the exhibition, even the most banal objects, devoid of any magic, seem to come to life, thanks to the subtle play of light or juicy, full of depth, juicy colors. The painter definitely emphasizes that she paints emotions and they swirl in full of expression, very dynamic works.

Wojciech Chamryk

Looking for works to your collection?

Write us. We prepare the proposal for you and answer your each question.

Foto Czesław Czapliński

Jolanta Caban

O swojej twórczości mówi: “Maluję emocje – nie da się tego ukryć, nawet jeśli są to przedmioty ustawione w szeregu, postać czy suszące się pranie. Każdy obraz jest przygodą. Kocham malować. W malarstwie jestem naprawdę.”

Artystka urodziła się w Lublinie w 1962 roku. Działa przede wszystkim na polu malarstwa sztalugowego.
  • 1984 – 1986 – studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale Grafiki
  • 1986 – 1989 studiowała na Wydziale Malarstwa na warszawskiej ASP.
  • Otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego i w pracowni grafiki prof. Romana Artymowskiego.
  • 1992 – otrzymała stypendium rządu Francji i odbyła staż w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych w Polsce, USA, Argentynie.
  • Wystawy indywidualne prezentowała w Polsce oraz we Francji.
  • 1993r. – zdobyła we Francji II Nagrodę w konkursie malarstwa Montfort I’Amaury 2012 – została laureatką II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim “Triennale z Martwą Naturą” w Sieradzu. Jej martwe natury i sceny rodzajowe odznaczają się bogatą, gęstą fakturą i szeroką gamą kolorystyczną.

Zapraszamy do obejrzenia prac artystki

Ulubiony temat Jolanty Caban to martwa natura, jednak na obrazach zaprezentowanych na wystawie, nawet najbardziej banalne, pozbawione jakiejkolwiek magii przedmioty zdają się ożywać, dzięki subtelnej grze światła czy soczystych, pełnych głębi soczystych kolorów. Malarka zdecydowanie podkreśla, że maluje emocje i kłębią się one w pełnych ekspresji, bardzo dynamicznych pracach.

Wojciech Chamryk

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.