Józef Wilkoń

Józef Wilkoń is an illustrator, painter and sculptor. His output consists of nearly 200 books for children and adults. The publications he illustrated have been translated into over 20 languages.

He collaborated with, among others, our Bookstore, Reader, Literary Publishing, National Publishing Agency, Flammarion (Paris), Middelhauve Verlag (Cologne), Loeves Verlag (Bayruth), Kinderbuchverlag (Berlin), Parabel Verlag (Munich), Atlantis Verlag (Zurich) and Greek Peace Publishers (Tokyo).

  • 1947-1949 he attended the Secondary School of Fine Arts in Krakow.
  • 1950 – began painting studies at the Academy of Fine Arts in the studio of prof. professor Adam Marczyński (he received his diploma in 1955). At the same time, he studied art history at the Jagiellonian University,
  • 1954 – obtained a master’s degree in art history.

Józef Wilkoń is an extraordinary artist who, like no other, is inspired by the world of animals and plants in his work. – He sees in himself what is in the name. Some wolf and some horse.

 Agata Napiórska, author of the book “Happy cases of Józef Wilkoń”

Looking for works to your collection?

Write us.We prepare the proposal and answer your each question.

Urodzony w 1930r. w Bogucicach koło Wieliczki.

Józef Wilkoń

Józef Wilkoń jest ilustratorem, malarzem oraz rzeźbiarzem. Na jego dorobek składa się blisko 200 książek dla dzieci i dorosłych. Ilustrowane przez Niego wydawnictwa przetłumaczono na ponad 20 języków.

Współpracował między innymi z Naszą Księgarnią, Czytelnikiem, Wydawnictwem Literackim, Krajową Agencją Wydawniczą, wydawnictwem Flammarion (Paryż), Middelhauve Verlag (Kolonia), Loeves Verlag (Bayruth), Kinderbuchverlag (Berlin), Parabel Verlag (Monachium), Atlantis Verlag (Zurych) i Greek Peace Publishers (Tokio).

  • 1947 – 1949 uczęszczał do liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.
  • 1950 – rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. profesora Adama Marczyńskiego (dyplom otrzymał w 1955 roku).
    Jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagielońskim,
  • 1954r – uzyskał dyplom magistra historii sztuki.

Zapraszamy do obejrzenia prac artysty

Józef Wilkoń to niezwykły artysta, który jak nikt inny inspiruje się w swojej twórczości światem zwierząt i roślin. – Sam widzi w sobie to, co nosi w nazwisku. Trochę wilka i trochę konia.

Agata Napiórska, autorka książki pt. “Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia”

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.