Kiejstut Bereźnicki

„Summoning the figures of ancestors is not only extending their existence, but also a constant conversation with them. While painting these pictures, I also return to some personal threads, to women from my own family who were part of my life”

(Kiejstut Bereźnicki in the book by Kama Zboralska “101 Polish Contemporary Artists)

Kiestut Bereźnicki was born in 1935 in Poznań. He studied at the State Higher School of Fine Arts (now the Academy of Fine Arts) in Gdańsk; diploma in the studio of Stanisław Teisseyre (1958). For many years he worked at his alma mater – initially as an assistant to his supervisor, then Jacek Żuławski, and from 1982 he ran the Painting Studio. He was a lecturer at the European Academy of Art in Warsaw. He was awarded the title of associate professor in 1984, and full professor in 1994. He has had a number of individual exhibitions and participated in numerous group exhibitions. His works are in many collections, incl. National Museums in Warsaw, Poznań, Gdańsk, Kraków and Wrocław, Zachęta in Warsaw, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Städtische Kunstgalerie in Bochum, Muzej na Sovremena Umetnost in Skopje and in private collections. Winner of numerous awards, including them. Piotr Potworowski.

“And when it comes to questions about the meaning of life, existential considerations, if they are, then in every picture, regardless of the topic. They are in the time that is contained in the matter of the painting. There is all human poverty hidden there, the riddle of life for which there is no simple answer or solution. We will always be doomed to the human world and all the limitations that come with it. This is where we must look for meaning, order and wealth “

Kiejstut Bereźnicki wypowiedź w “Zachęcie” https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/artysci/kiejstut-bereznicki

 

Looking for works to your collection

Write us. We prepare the proposal for you and answer your each question.

Kiejstut Bereźnicki

„Przywoływanie postaci przodków to nie tylko przedłużanie ich istnienia, ale ciągła z nimi rozmowa. Malując te obrazy, wracam też do jakichś wątków osobistych, do kobiet z własnej rodziny, które były częścią mojego życia”

(Kiejstut Bereźnicki w książce Kamy Zboralskiej “101 polskich artystów współczesnych)

Kiestut Bereźnicki urodził się w 1935 roku w Poznaniu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku; dyplom w pracowni Stanisława Teisseyre’a (1958). Przez wiele lat pracował na macierzystej uczelni – początkowo jako asystent swojego promotora, następnie Jacka Żuławskiego, a od 1982 prowadził Pracownię Malarstwa. Był wykładowcą w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1984 roku, a profesora zwyczajnego w 1994. Miał szereg wystaw indywidualnych, brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach, m. in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i we Wrocławiu, stołecznej Zachęty, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Städtische Kunstgalerie w Bochum, Muzej na Sovremena Umetnost w Skopje oraz w zbiorach prywatnych. Laureat licznych nagród, m .in. im. Piotra Potworowskiego.

„A jeżeli chodzi o pytania o sens życia, rozważania egzystencjalne, to jeśli są, to w każdym obrazie niezależnie od tematu. Są w czasie, który został zawarty w materii obrazu. Tam jest ukryta cała ludzka bieda, zagadka życia, dla której nie ma prostej odpowiedzi czy rozwiązania. Zawsze będziemy skazani na świat człowieczy i wszystkie ograniczenia, jakie się z tym wiążą. Tutaj właśnie musimy szukać sensu, ładu i bogactwa”

Kiejstut Bereźnicki wypowiedź w “Zachęcie” https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/artysci/kiejstut-bereznicki

 

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.