Krzysztof Wiśniewski

„I think a painter should paint not only what he sees in front of him, but what he sees in himself. That is why in my paintings I try to create an undefined, melancholic longing for the distant past.”

(Krzysztof Wiśniewski)

Krzysztof Wiśniewski b. April 15, 1960 in Chełmża. He has been living in Lipno for many years. Teacher. He graduated from the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. He studied painting with the professor of visual artist Mieczysław Ziomek, and drawing with Jędrzej Gołaś.

He is a member of the Association of Polish Artists and Designers in Toruń. Artistically associated with a group of painters who practice the so-called “Magical Dreams”.

\At the end of the 90s, he sheds the “costume” of classical landscape painting, meandering, as he himself calls it, towards “beksism”. He quickly leaves this trend and begins to create surreal compositions in the spirit of romantic painting. Since then, his paintings are characterized by a deep poetic metaphor.

It is noticeable that Wiśniewski often uses a palette of blue, violet, pink, etc. His color, combined with his favorite props, is to be always symbolic.

 

Chosen works

“My blue color is not only a perspective color, a color that does not penetrate into the depth, but draws into the distance. Blue and green together become spiritual, refer to the moment of the past and the future, they match the restless, longing sensitivity and loneliness. On the other hand, a series of figures, simply put, is a determinant that emphasizes the uncertainty of the passing time and a specific game of human fate. “

Krzysztof Wiśniewski

Looking for work to your collection?

Wrote ud. We prepare the proposal for you and answer your each question.

Krzysztof Wiśniewski

„Myślę, że malarz powinien malować nie tylko to, co przed sobą widzi, lecz to co widzi w sobie. Dlatego w swoich obrazach staram się tworzyć nieokreśloną, melancholijną tęsknotę za odległą przeszłością.”

(Krzysztof Wiśniewski)

Krzysztof Wiśniewski ur. 15 kwietnia 1960 roku w Chełmży.

Od wielu lat mieszka w Lipnie. Nauczyciel. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Malarstwo studiował u profesora artysty plastyka Mieczysława Ziomka, zaś rysunek pod kierunkiem Jędrzeja Gołasia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oddział w Toruniu. Artystycznie związany z grupą malarzy uprawiających tzw. „Magical Dreams” (Magiczny Realizm).

W końcu lat 90-tych zrzuca z siebie „kostium” klasycznego malarstwa pejzażowego meandrując, jak sam to określa w kierunku „beksizmu”. Dość szybko z tego nurtu wychodzi i zaczyna tworzyć surrealistyczne kompozycje w duchu malarstwa romantycznego. Od tego czasu jego obrazy charakteryzują się głęboką poetycką metaforą.

Zauważalne jest to, że Wiśniewski często operuje paletą barw niebieskich, fioletów, różów itp. Jego barwa w połączeniu z ulubionymi rekwizytami ma być barwą zawsze symboliczną.

Wybrane prace

„Mój kolor niebieski jest nie tylko barwą perspektywiczną, barwą nie wdzierającą się w głąb lecz pociągającą w dal. Błękit w połączeniu z zielenią razem stają się duchowe, odnoszą się do chwili przeszłości i przyszłości, pasują one do niespokojnej tęsknej wrażliwości i samotności. Natomiast szereg figur mówiąc najprościej, jest wyznacznikiem podkreślającym niepewność upływającego czasu i swoistej gry ludzkiego losu”.

Krzysztof Wiśniewski

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.