Leszek Żegalski

From the 1980s until today, he works on tarpaulins, while when it comes to the content of his work, a large part of it is made up of women. The author explores old techniques, experiments, and draws inspiration from former masters of painting. His frescoes adorn the palaces of aristocrats and industrialists in Italy, France and Spain.

Leszek Żegalski was born in 1959. A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow. Together with Janusz Szpyt and Piotr Naliwajko, they founded the informal artistic group Tercet Bloated That is Quite New Wild Normal Dadaists (1983-1989). Member of the Union of Realist Painters Künstlersonderbund in Deutschland – Realismus der Gegenwart and the Apelles Group. Paintings in the collections of famous German and Swiss collectors. He painted for the Dutch Queen Beatrix. Laureate of, among others Grand Prix of the National Exhibition of Young Artists Arsenal ’88. He practices easel and plafond painting and frescoes.

“He is the guy who wakes us up from anesthesia, after a drunk night, from a sweet dream; from romantic and holy self-knowledge, from national megalomania, from distorted history and even more hypocritical – today. He is the Illusion Awakening Diagnostician, but he does it without further ado, even in a rude manner, sometimes he “bangs the face” – precisely in order to wake up, make the awakened person aware of who he is, where and in what situation he is, what we, God Merciful, we hate it so much, because we prefer to live our imaginary and mystified magnificence above all else. “

Jerzy Duda-Gracz

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.

Leszek Żegalski

Od lat 80 aż do dzisiaj tworzy na plandekach, natomiast jeśli chodzi o treść jego twórczości, dużą jej część stanowią kobiety. Autor zgłębia stare techniki, eksperymentuje, inspiruje się dawnymi mistrzami malarstwa. Jego freski zdobią pałace arystokratów i przemysłowców we Włoszech, Francji i Hiszpanii.

Leszek Żegalski urodził się w 1956 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Razem z Januszem Szpytem i Piotrem Naliwajko założyli nieformalną grupę artystyczną Tercet Nadęty Czyli Całkiem Nowi Dzicy Normalni Dadaiści (1983 – 1989). Członek Związku Malarzy Realistów Künstlersonderbund in Deutschland – Realismus der Gegenwart oraz Grupy Apelles. Obrazy w zbiorach znanych kolekcjonerów niemieckich i szwajcarskich. Malował dla holenderskiej królowej Beatrix. Laureat m.in. Grand Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki Arsenał ’88. Uprawia malarstwo sztalugowe, plafonowe oraz fresk.

Wybrane prace

„On jest facetem, który nas budzi z narkozy, po przepitej nocy, ze słodkiego snu; z romantycznej i świętej samoniewiedzy, z narodowej megalomanii, z zakłamywanej historii i jeszcze bardziej zakłamywanego – dzisiaj. On jest Budzącym ze Złudzeń Diagnostą, tyle że robi to bez ceregieli, a nawet po chamsku, czasem »wali w mordę« – właśnie po to, aby budząc, uświadamiać budzonemu, kim jest, gdzie i w jakiej sytuacji się znajduje, czego my, Boże Miłosierny, tak bardzo nie znosimy, gdyż wolimy ponad wszystko przeżywać wciąż swoją urojoną i zmistyfikowaną wspaniałość”.

Jerzy Duda-Gracz

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.