Marek Ałaszewski

“Marek Ałaszewski alone can replace all these age-old treatments combining music and image. Institute, Department, Intercollegiate Faculty – plays as he paints and paints with notes. The minor tones are grays and blues of landscapes from the middle of the world, and the major tones are pulsating with the sun. Sometimes a photorealistic image appears. Locomotives are fascinating all boys, regardless of age. “

(prof. Rafał Strent)

Marek Jarosław Ałaszewski Polish artist, painter, composer, guitarist, songwriter and singer.

He is a graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He started his musical activity during his studies – as a vocalist and guitarist in the band Pessymiści i Bardowie.  In 1969 he founded a musical, vocal and instrumental group, Klan. He was a musician, composer and songwriter in it.

After the band was liquidated in 1971, he focused on art, although he did not part with music. The clan was reactivated in 1991. Until May 2016 he performed and was active as a composer and painter.

Since then, a serious illness has prevented him from doing anything.

 

Chosen works

“He is not a revolutionist, but a continuator of the painting of great effort and long duration. One glance at his paintings is enough to feel the presence of tradition in them, especially Polish symbolism. Mark is not interested in experiments and colorful fireworks, but in muted scales, broken by grayish blues.” and roses, landscapes shining with light, coarse, thoroughly Polish. “

dr Łukasz Kossowski

Looking for works to your collection

Write us. We prepare the proposal for you and answer your each question.

Marek Ałaszewski

“Marek Ałaszewski jednoosobowo może zastąpić wszystkie te odwieczne zabiegi łączące muzykę i obraz. Instytut, Katedrę, Wydział Międzyuczelniany – gra jak maluje i maluje nutami. Molowe tonacje to szarości i błękity pejzaży z połowy świata, a durowe tętnią słońcem. Czasem pojawia się fotorealistyczny obraz lokomotywy, fascynujący wszystkich chłopców, niezależnie od wieku.”

(prof. Rafał Strent)

Marek Jarosław Ałaszewski polski kompozytorgitarzysta, także autor tekstów piosenek i wokalista, z wykształcenia artysta malarz.

Jest absolwentem Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Działalność muzyczną rozpoczął już w czasie studiów – jako wokalista i gitarzysta w zespole Pesymiści i Bardowie.

W 1969 roku założył grupę muzyczną, wokalno-instrumentalną, Klan. Był w niej muzykiem, kompozytorem i autorem tekstów piosenek. Po zlikwidowaniu zespołu w 1971 roku skupił się na działalności plastycznej, choć nie rozstał się z muzyką. Klan reaktywował w 1991. Do maja 2016 występował i był aktywny jako kompozytor i malarz. Poważna choroba od tego czasu uniemożliwia mu jakąkolwiek działalność.

(Wikipedia)

Wybrane prace

“To nie rewolucjonista, ale kontynuator malarstwa wielkiej próby i długiego trwania. Wystarczy jeden rzut oka na jego obrazy, by wyczuć w nich obecność tradycji w tym przede wszystkim polskiego symbolizmu. Marka nie interesują eksperymenty i barwne fajerwerki, ale gamy ściszone, złamane szarawymi błękitami i różami, pejzaże prószące światłem, zgrzebne, na wskroś polskie.”

 

dr Łukasz Kossowski

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.