Monika Krzakiewicz

The artist creates unpretentious art with a high emotional charge. He leads us through the land of gentleness, full of cranes, joyful kids, thoughtful nymphs. The specific painting technique used by Monika makes her creation unique and recognizable.

(Bogusław Żurek Marchand Sztuki – owner of the Zbylut Gallery)

Artist born in Ustrzyki Dolne.

Lives and works in Krakow. He practices oil, acrylic and pastel painting on paper, canvas and board. She studied at the Art Institute of the University of Silesia in Cieszyn. She obtained a diploma in painting in the studio of prof. Zygmunt Lis and drawing in the studio of prof. Anna Kowalczyk-Klus. He boldly combines painting and graphic techniques. He creates aesthetic forms – applied and unused art in interiors. He paints landscapes, still and animated nature, portraits and nudes in series, including “Waiting”, “La bella noeva”, “La jole de vivre”, “Primavera”.

Chosen works

Looking for work to your collection?

Write us. We prepare the proposal for you and answer your each question.

Monika Krzakiewicz

Artystka tworzy sztukę bezpretensjonalną o dużym ładunku emocjonalnym. Prowadzi nas przez krainę łagodności, pełną żurawi, radosnych dzieciaków, zamyślonych nimf. Specyficzna technika malarska jaką posługuje się Monika czyni jej tworzenie wyjątkowym i rozpoznawalnym.

(Bogusław Żurek Marchand Sztuki – właściciel Zbylut Galeria)

Artystka urodzona w Ustrzykach Dolnych.
Żyje i pracuje w Krakowie. Uprawia malarstwo olejne, akrylowe i pastelowe na papierze, płótnie i desce. Studiowała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa i rysunku w pracowni prof. Anny Kowalczyk-Klus. Odważnie łączy techniki malarskie i graficzne. Zajmuje się tworzeniem form estetycznych – sztuki użytkowej i nieużytkowej we wnętrzach. Maluje pejzaże, naturę martwą i ożywioną, portrety oraz akty w cyklach, między innymi “Czekając”, “La bella noeva”, “La jole de vivre”, “Primavera”.

Zapraszamy do obejrzenia prac artystki

Szukasz dzieł do swojej kolekcji?

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie propozycję, odpowiemy na wszystkie przytania.